O podjetju Makše transport d.o.o.

V družinskem podjetju Makše transporti d.o.o. smo se specializirali za prevažanje vseh vrst osebnih, tovornih in dostavnih vozil, gradbene in kmetijske mehanizacije, plovil, kamp prikolic…

Poleg prevozov nudimo tudi servisne storitve tovornih vozil, priklopnikov in polpriklopnikov ter menjavo pnevmatik pri tovornih vozilih, priklopnikih in polpriklopnikih (na terenu). Nudimo vam tudi večji parkirno-skladiščni prostora, katerega lahko tudi najamete.

Naši začetki segajo v leto 1990, takrat se je naše podjetje imenovalo AVTOVLEKA, AVTOPREVOZNIŠTVO MAKŠE JOŽE S.P., nato pa smo se leta 2008 preoblikovali v podjetje MAKŠE TRANSPORTI D.O.O.

V vseh teh letih smo s kakovostnim delom pridobili številne redne stranke. Naše najpomembnejše vodilo je delati kakovostno. Iz majhnega podjetja z nekaj zaposlenimi smo se po 28 letih razvili v podjetje z 62 zaposlenim. Trenutno naš vozni park obsega 49 vozil. Struktura vozil se vseskozi prilagaja zahtevam trga.

Zanesljiv ter točen partner, kjer je stranka vedno na prvem mestu.

5/5

Naše stranke nas ocenjujejo kot odličnega poslovnega partnerja.

Politika kakovosti

Poslanstvo

Zadovoljevanje potreb strank s hitro in kakovostno izvedbo transporta.

Vizija

Ostati zanesljiv ter točen partner, kjer je stranka vedno na prvem mestu.

Vrednote organizacijske kulture

Hitra odzivnost in fleksibilnost, kakovost, varnost, zanesljivost, odgovornost in sodobna tehnološka opremljenost

Strateške usmeritve (cilji)

  • VIDIK STRANKE
  • Kavostna, varna in hitra izvedba transporta
  • FINANČNI VIDIK
  • Finančno stabilno poslovanje
  • VIDIK RAZVOJA IN RASTI
  • Stalno vlaganje v tehnološki razvoj
  • VIDIK PROCESOV
  • Izboljševanje sistema vodenja kakovosti

Vsi zaposleni dosledno izvajamo strateške usmeritve in se s tem nenehno izboljšujemo kakovost naših storitev. Vodstvo se zavezuje k izpolnjevanju notranjih in zunanjih zahtev.

Datum in kraj: Januar, 2021

Direktor: Jože Makše